„Hendikep není Překážkou“ O tom se přesvědčily děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, které se v neděli 10.6. 2018 zúčastnily I. ročníku dětského běžeckého závodu ŠKODALAND RACE JUNIOR. Jednalo se o závod v nerovnoměrném terénu, při kte- rém bylo třeba překonat 11 překážek jako běh přes pneumatiky, zdolání zdi, přenášení písku, plazení pod maskovací sítí, přechod přes kla- dinu, překonání pyramidy sestavené z balíků slámy, přenášení špalků, vodní příkop a další. Soutěžilo se v několika kategoriích podle věku a ten, kdo zrovna nesoutěžil, si mohl užít doprovodný program. Každý účastník závodu obdržel trič- ko, čelenku, drobné dárky a nádher- nou medaili. V každé kategorii byli ještě oceněni první tři nejrychlejší závodníci. Moc děkujeme panu Michalovi Boháčkovi ze Spolku Kukačky z.s., který celou akci vymyslel a ve spolu- práci s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 uskutečnil. Děti si celou akci moc užily a těší se na II. ročník! Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP „Nováček „