KUKAČKY - akce

Spolek Kukačky je nezisková organizace, která se zabývá pořádáním kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost

a jeho účelem je vylepšení sociálního a kulturního života obyvatel v Plzeňském kraji.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

1. Pořádání tradičních projektů, jako jsou jarmarky, trhy, realizace akcí na podporu a propagaci řemeslné výroby, lidové tvořivosti a zručnosti.

2. Pořádání koncertů, výstav, benefičních a dárcovských akcí.

3. Pořádání akcí se zaměřením na genderové programy.

4. Činnost zaměřená na rozvoj sportovních aktivit dětí i dospělých.

PARTNEŘI