ŠKODALAND RACE JUNIOR 2018

Propagační video pro ÚMO Plzeň 3

ŠKODALAND RACE JUNIOR 2018 – běžecký překážkový závod – sportovní akce pro děti v Plzni byl uskutečněn za podpory městského obvodu ÚMO PLZEŇ 3.

Škodaland Race Junior videopozvánka pro děti i rodiče z Plzně – PLZEN TV

Škodaland Race Junior videopozvánka pro děti i rodiče z Plzně – PLZEŇ TV

Propagační video pro marketing akce.

Škodaland Race Junior – dětský terénní závod s překážkami – co všechno na Vás čeká i v roce 2019

Škodaland Race Junior je běžecký závod po vyznačené trase v nerovnoměrném terénu, který je doplněný překážkami. Jde o náročný závod, který prověří fyzickou zdatnost, ale také psychickou odolnost závodníků při překonávání překážet. Vlivem povětrnostních podmínek může být jeho náročnost na zdolání vyšší, ale to je vlastně účelem celé akce.

„Hendikep není Překážkou“ O tom se přesvědčily děti z Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, které se v neděli 10.6. 2018 zúčastnily I. ročníku dětského běžeckého závodu ŠKODALAND RACE JUNIOR. Jednalo se o závod v nerovnoměrném terénu, při kte- rém bylo třeba překonat 11 překážek jako běh přes pneumatiky, zdolání zdi, přenášení písku, plazení pod maskovací sítí, přechod přes kla- dinu, překonání pyramidy sestavené z balíků slámy, přenášení špalků, vodní příkop a další. Soutěžilo se v několika kategoriích podle věku a ten, kdo zrovna nesoutěžil, si mohl užít doprovodný program. Každý účastník závodu obdržel trič- ko, čelenku, drobné dárky a nádher- nou medaili. V každé kategorii byli ještě oceněni první tři nejrychlejší závodníci. Moc děkujeme panu Michalovi Boháčkovi ze Spolku Kukačky z.s., který celou akci vymyslel a ve spolu- práci s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 uskutečnil. Děti si celou akci moc užily a těší se na II. ročník! Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP „Nováček ” >>> přejít na příspěvek.