Spolek Kukačky z.s.

Spolek Kukačky je nezisková organizace, která se zabývá pořádáním kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost.

Účelem spolku je: Vylepšení sociálního a kulturního života obyvatel v Plzeňském kraji

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

1. Pořádání tradičních projektů, jako jsou jarmarky, trhy, realizace .akcí na podporu a propagaci řemeslné výroby, lidové tvořivosti a zručnosti.

2. Pořádání koncertů, výstav, benefičních a dárcovských akcí.

3. Pořádání akcí se zaměřením na genderové programy.

4. Činnost zaměřená na rozvoj sportovních aktivit dětí i dospělých.